دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - جلسات آموزش دادگاه محکمه(مجازی) برگزار می شود
العربیة | English | | RSS | Email |
نوع خبر 
 
 
جلسات آموزش دادگاه محکمه(مجازی) برگزار می شود

انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران جلسات آموزشی دادگاه محکمه (مجازی ) را در حوزه خانواده ویژه دانشجویان و دانش آموختگان خانم سراسر کشور برگزار می نماید:

از کلیه علاقمندان شامل دانشجویان و دانش آموختگان خانم سراسر کشور دعوت به عمل می آید تا حداکثر 20 مهر ماه 97 رزومه خود را به آدرس ایمیل

anjomanelmi@isuw.ac.ir ارسال نمایند. مراحل بعدی متعاقبا اعلام می شود.

شنبه 14 مهر 1397  15:14

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 1 تير 1398  8:57:41
تعداد بازديد از اين خبر : 270

کليد واژه هاي مرتبط : دادگاه محکمه، حوزه خانواده  ;