دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - فراخوان مقاله
نوع خبر 
 
 
فراخوان مقاله

دفتر نشر متون علمی جهت دریافت مقالات علمی از پژوهشگران و دانش پژوهان دعوت به عمل می آورد.جهت اطلاع از اهداف و اولویتهای پژوهشی دوفصلنامه ها به سامانه نشریات دانشگاه مراجعه فرمایید.


دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده

 دوفصلنامه علمی ـپژوهشی حکمت سینوی

 

سه شنبه 28 شهريور 1396  9:37

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 4 بهمن 1396  9:19:48
تعداد بازديد از اين خبر : 645