نوع خبر 
 
 
ذکر جمیل، خلق کریم حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)

مطلب زیر وصف بخشی از صفات اخلاقی و رفتاری  فقیه پارسا و عالم نستوه حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) از زبان پروفسور مهدوی دامغانی استاد سابق دانشگاه تهران و استاد بازنشسته فعلی دانشگاه هاروارد است که در مجالست با آن استاد اخلاق بر ایشان محرز شده است.

ذکر جمیل

شنبه 18 دى 1395  14:51

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 31 تير 1396  3:58:1
تعداد بازديد از اين خبر : 393