دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - ارتباط با ما
العربیة | English | | RSS | Email |

pkhaharan@yahoo.com

Email

4-22094901-021

تلفن

22065437-021

دورنگار

111-14655

صندوق پستی

1981668411

کد پستی

 
 
 
آدرس : تهران، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، خیایان امام صادق(ع)
 
دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران
 
15 فروردين 1397