دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - پردیس در یک نگاه-معرفی پردیس
العربیة | English | | RSS | Email |

معرفی پردیس

پیوند دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بود. این ارزش با تأسیس دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در سال 1361، به ریاست یار مخلص امام (ره) و فقیه عالیقدر حضرت آیت الله مهدوی کنی با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقق گردید. اهمیت حضور زنان مسلمان ایرانی در عرصه‏های مختلف اجتماعی، لزوم تأسیس دانشگاهی را به منظور تربیت نیروهای متعهد و متخصص زن در علوم انسانی ـ اسلامی بیش از پیش آشکار می‏ساخت، لذا هشت سال پس از تأسیس دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، در سال 1369 پردیس خواهران به ریاست سرکار خانم مهدوی کنی تأسیس گردید تا به تعلیم و تربیت و رشد زنان جوان به عنوان مدرس، پژوهشگر و مبلغ بپردازد.

دانشگاه امام صادق (علیه السلام) اولین دانشگاهی است که واحدی مستقل برای خواهران با کادر علمی و اداری خانم تأسیس کرده است و مسأله عدم اختلاط، نمود بارز اهمیت دادن به شخصیت زن در حکومت اسلامی ایران است.

 

ساختار پردیس خواهران

 

 

12 مهر 1394