دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-اخبار
العربیة | English | | RSS | Email |

 

  • نشست تخصصی با عنوان «تحلیل تربیتی احکام فقهی» با سخنرانیِ حجت الاسلام دکتر علی همت بناری در روز سه شنبه 8 اسفند 96 برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

2 ارديبهشت 1397