دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه در مقطع کارشناسی
العربیة | English | | RSS | Email |

عناوین پایان نامه های کارشناسی در زمینه حقوق خانواده بر اساس سال ورودی دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

کد و رشته

چکیده

زهرا اسلامی، فائزه محمدشاهی

حمایت از حقوق کودک بزه دیده با رویکرد عدالت ترمیمی

سرکار خانم دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم دیواندری

1391 گروه حقوق

چکیده

سیده الهه حسینی،زهرا شهبازی

مقررات ناظر بر فرزندخواندگی از منظر حقوق داخلی

سرکار خانم دکتر رقیه سادات مؤمن

سرکار خانم مرضیه رحیمی زاده

1391 گروه حقوق

چکیده

مرضیه ادیبی

 بررسی نقش خانواده در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان

 

سرکار خانم دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم سوده کریمی

سرکار خانم منصوره بهشتی

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

راضیه استکی، محدثه عباس تبار

بررسی تطبیقی ارکان وشرایط معتبر در طلاق در دیدگاه مذاهب خمسه

سرکار خانم دکتر لامع

 

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

الهه صادقی، زهرا نقره

حقوق و تکالیف زوجین در فاصله عقد نکاح تا زفاف

سرکار خانم دکتر اعظم غیاثی ثانی

 

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

طاهره سادات امام،زهرا پرورش

نقد احکام بهائیت در باب ازدواج

سرکار خانم دکتر رقیه سادات مؤمن

 

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

راضیه حسن زاده،یاسمن محمدی نسب

مجازات پدر و مادر درقتل فرزند در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر زهرا راستی

سرکار خانم کارساز

1391 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

آرزو رحیمی منصوره رستم

مقایسه­ ی سرمایه­ ی اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل

 

سرکار خانم دکتر  خدیجه ابوالمعالی

 

سرکار خانم دکتر  مژگان سخایی

 

1390 علوم تربیتی

چکیده

خدیجه داودی، مائده شهروی

بررسی تطبیقی جمع مسئولیت سرپرستان قراردادی و قانونی در قبال اعمال زیان آور کودک

سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی مهر

 

1390 گروه حقوق

چکیده

زهراعباسی،مریم معصوم خانی

مبانی و آثار فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

سرکار خانم دکتر مومن

 

1390 گروه حقوق

چکیده

فاطمه حسین زاده مزرعه شاهی- مهدیه حیدری زاده

اعتبار شرط کفائت در ازدواج در فقه امامیه و عامه

سرکار خانم دکتر زهرا لامع

 

1390 گروه فقه  و حقوق اسلامی

چکیده

فاطمه دهقانپور،زهرا مشهدی

حقوق و مسئولیت های زوجین در طلاق در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر  فاطمه کاظم پور فرد

 

سرکار خانم کارساز

1390 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

مائده رحمتی ،ریحانه غلامی

سقط درمانی در نظام حقوقی ایران

سرکارخانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

 

سرکارخانم فائزه طوقانیپور

سرکارخانم دکتر اعظم غیاثی

1390 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

معصومه منفرد مسقانی

نسرین اصلان نسب

مساله نکاح صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران

سرکا ر خانم دکتر زهرا لامع

 

1389 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ملیحه نوینی و زینب فریادرس

حسن معاشرت زوجین در نظام حقوق خانواده

سرکار خانم دکتر زهرا لامع

سرکار خانم محمدی

1389 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ستوده خاقانی،محیا ربیعی

بررسی آیات الاحکام نکاح در ملاکات انتخاب همسر و خلاء‌های قانونی آن

سرکار خانم دکتر  فاطمه کاظم پور

سرکار خانم عقیله دادیار

1389 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

صدیقه محمد حسنی،اعظم قنبرزاده،انسیه عباسی شاهکوه

جرایم علیه کیان خانواده

سرکار خانم دکتر لیلا سادات اسدی

سرکار خانم فضه سادات حسینی

1388 گروه حقوق

چکیده

مونا بهشتی زواره فاطمه سادات سیدصالحی

ترک انفاق زوجه و ضمانت اجراهای آن در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم دکتر  فایزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم دکتر  کاظم پور

1388گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سیده مهسا حسینی، الهه جعفرپور

کاربرد قاعده احسان در حقوق زوجین در نظام حقوقی ایران

سرکار خانم منصوره بهشتی

سرکار خانم زهرا آل اسحاق

1388گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ملیحه آزادی،طاهره محمدی

اشتراک زوجین در اموال در حقوق ایران و فرانسه

سرکار خانم دکتر ایزدی

 

1387گروه حقوق

چکیده

مرضیه جعفری،راضیه ذوالفقاری

ازدواج با اتباع بیگانه و آثار ناشی از آن بر فرزندان

سرکار خانم دکتر طلیعه زهرا علیا

 

1387گروه حقوق

چکیده

سوسن نوربخش،مریم دهقانی فیروز آبادی

حق و تکلیف والدین بر تربیت فرزند و رابطه آن با حریم خصوصی او

سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی

 

1387گروه حقوق

چکیده

راضیه سلمانی، هاجر خسروی

مریم فرخنده

بررسی مساله اجمال و تبیین در اصول فقه امامیه با رویکردی بر نظام حقوق خانواده

سرکار خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

1387گروه فقه و حقوق اسلامی

 

چکیده

مرضیه کاویان­پور

زهره بقیعی

تأدیب و تنبیه در نظام حقوق خانوادگی ایران

سرکار خانم فاطمه کاظم پور

 

1387 گروه فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سمیه مولوی، زهرا عزیزپوریان، ریحانه یزداندوست، فهیمه رعنایی، مبینا بسکابادی، مرضیه عباسی

نقد و بررسی فقهی – حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

سرکار خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

سرکار خانم رضازاده و سرکار خانم اسماعیلی

1387 گروه فقه و حقوق اسلامی

 

 

چکیده

نرجس حاجی علی اکبر علاقبند، سمانه سادات منصوری

رابطه سبک های دلبستگی با رضامندی زناشویی

سرکار خانم دکتر زهره موسی زاده

سرکار خانم دکتر فاطمه سلیمانی

1387 گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

چکیده

زهره اسروش، نسیبه کریمی

رابطه ی راهبردهای مقابله با استرس با انسجام خانواده

 

سرکار خانم دکتر مریم مشایخ

سرکار خانم سیده زهرا مطهری فرد

1387 گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

چکیده

فرزانه تفتیان، ریحانه توزنده جانی، راضیه عباس نژاد

رابطه سبک های تربیتی والدین با نگرش دینی نوجوانان

دکتر مریم مشایخ

سرکار خانم دکتر  فاطمه کاظم پور

1385گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

چکیده

 

 

7 بهمن 1396