دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - معاونت دانشجویی و فرهنگی-اداره تربیت بدنی
العربیة | English | | RSS | Email |

وظایف محوری :

  • مبارزه با فقر حرکتی و بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی دانشجویان، استادان و کارکنان.
  • تلاش در جهت توسعه فعالیت های بدنی و ترویج ورزش همگانی در بین دانشجویان، استادان و کارکنان.
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و تخصصی.
  • ارائه مشاوره تمرینی و تغذیه.
  • برگزاری کلاس های آموزشی ورزشی متنوع.
  • برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی.
  • تشکیل تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات برون دانشگاهی.
  • برگزاری گلگشت ها و اردوهای تفریحی-ورزشی.
  • تشکیل انجمن های ورزشی تخصصی و حمایت از فعالیت های دانشجویی.
  • اداره اماکن ورزشی دانشگاه و اقامتگاه و ارائه خدمات مجموعه های ورزشی به دانشجویان، استادان و کارکنان.
15 آبان 1397